•  

BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Senatu PW / Uchwały Senatu PW / 2012 - XLVIII