BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Senatu PW / Stanowiska Senatu PW / 2016 - XLVIII