BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Studium doktoranckie

prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

Kierownik

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 307a
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5226
fax: 022 234 52 74
e-mail: Andrzej.Teodorczyk@pw.edu.pl

mgr Justyna Misiejuk

Sekretariat Studiów Doktoranckich
Biuro Obsługi Finansowej Kół Naukowych
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 206
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5247
tel. miejski: 22 234 52 47
fax: 22 234 52 47
e-mail: Justyna.Misiejuk@pw.edu.pl