•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej / Pracownicy wydziału

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Robert Cherbański, profesor uczelni


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 526

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6374
e-mail: Robert.Cherbanski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Ewa Dłuska, profesor uczelni


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 509

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6296
e-mail: Ewa.Dluska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jakub Gac, profesor uczelni


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 325

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6508
e-mail: Jakub.Gac@pw.edu.pl

dr hab. inż. Magdalena Jasińska, profesor uczelni


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 405

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6318
e-mail: Magdalena.Jasinska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, profesor uczelni


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 516

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6413
e-mail: Malgorzata.Jaworska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Krasiński, profesor uczelni


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 307

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6493
e-mail: Andrzej.Krasinski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 219

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6294
e-mail: Lukasz.Makowski.ichip@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 514

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6272
e-mail: Maciej.Pilarek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Antoni Rożeń, profesor uczelni


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 409

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6435
e-mail: Antoni.Rozen@pw.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 504

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6319
e-mail: Pawel.Sobieszuk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Szwast, profesor uczelni


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 326

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6416
e-mail: Maciej.Szwast@pw.edu.pl