•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej / Pracownicy wydziału

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 517

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6395
e-mail: Tomasz.Ciach@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 217

tel. miejski: 22 825 93 24
e-mail: Pawel.Gierycz@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Marek Henczka


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6436
e-mail: Marek.Henczka@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 527

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6293
e-mail: Eugeniusz.Molga@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 323

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64 15
e-mail: Arkadiusz.Moskal@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 305

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6278
e-mail: Tomasz.Sosnowski@pw.edu.pl