•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Chemiczny

Dział Administracyjny

mgr Krzysztof Strusiński

Kierownik Administracyjny

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 6a
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5823
fax: 022 628 27 41
e-mail: kstrusinski@ch.pw.edu.pl

e-mail: krzysztof.strusinski@pw.edu.pl

mgr Jadwiga Szuplewska

Zastępca Kierownika Administracyjnego ds. Finansowych

Gmach Chemii, pok. 321
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5797
e-mail: mszuplewska@ch.pw.edu.pl

e-mail: jadwiga.szuplewska@pw.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Naukowych

inż. Ewa Szczygieł

Gmach Chemii, pok. 1
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7574
e-mail: ewa.szczygiel@pw.edu.pl