•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Specjalista/starszy specjalista ds. zamówień publicznych - Instytut Systemów Elektronicznych

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty / starszego specjalisty ds. zamówień publicznych* w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.  W wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie minimum średnie w zakresie: prawo, administracja lub ekonomia;
 • minimum 6 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim (3 lata przy wykształceniu wyższym);
 • dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • mile widziane ukończone szkolenie z zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego;
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych;
 • aktualna wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • doświadczenie w pracach o podobnym charakterze;
 • mile widziana znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższej;
 • wysoki poziom samodzielności oraz organizacji pracy własnej oraz zaangażowanie w pracę;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • zdolność do pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie przy zachowaniu oceny priorytetów;
 • pozytywne nastawienie na rozwiazywanie problemów;
 • odpowiedzialność, dokładność, terminowość.

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie i prowadzenie postepowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby Instytutu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami określającym procedury udzielania zamówień publicznych na Politechnice Warszawskiej;
 • opracowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • tworzenie dokumentacji oraz pism związanych z danym postępowaniem;
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami, jednostkami uczelni oraz instytucjami zewnętrznymi;
 • prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań;
 • przygotowywanie projektów umów oraz przekazywanie ich do podpisu przez przedstawicieli uczelni.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres e-mail: praca@ise.pw.edu.pl lub malgorzata.drobny@pw.edu.pl   wpisując w temacie wiadomości: „Specjalista / starszy specjalista ds. zamówień publicznych- ISE”.  W terminie do dnia 06 marca 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Niepoinformowanie kandydata
o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Zastrzegamy możliwość niedokonania wyboru kandydata. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 20.02.2023

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 20.01.2023 13:18

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 20.02.2023 10:20