POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 23

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 11czerwca 2002 r.

w sprawie zniesienia biblioteki w Instytucie Metrologii i Systemów Pomiarowych na Wydziale Mechatroniki

  Na podstawie § 102 Statutu PW zarządza się, co następuje:

§1

  1. Na Wydziale Mechatroniki znosi się bibliotekę w Instytucie Metrologii i Systemów Pomiarowych.
  2. Księgozbiór zniesionej biblioteki przekazuje się Bibliotece Wydziału Mechatroniki oraz Bibliotece Głównej PW.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-100/02