POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 18

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 16 maja 2002 r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2002/2003

  Na podstawie § 175 Statutu PW zarządza się, co następuje:

W roku akademickim 2002/2003 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:

Uwaga:
w semestrze zimowym;

23.01.2003 r. (czwartek) - zajęcia za brakujący poniedziałek

w semestrze letnim:
02.06.2003 r. (poniedziałek) - zajęcia za brakujący piątek 10.06.2003 r. (wtorek) - zajęcia za brakujący piątek

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-81/2002