•  

BIP PW / Władze / Kanclerz, Zastępcy Kanclerza / Zastępca Kanclerza ds. Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku / Sekretariat