•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Gmach Samochodów i Ciągników
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa

Dziekan

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.5

e-mail: dziekan@simr.pw.edu.pl

Sekretariat dziekana

mgr inż. Magdalena Krzyżewska


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.5

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8430
tel. miejski: 22 849 03 01
fax: 22 849 03 06
e-mail: dziekan@simr.pw.edu.pl

mgr Monika Wiczuk


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.5

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8430
tel. miejski: 22 849 03 01
fax: 22 849 03 06
e-mail: dziekan@simr.pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania

doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.17 A

e-mail: andrzej.wasiewski@simr.pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Witold Marowski, prof. PW


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.11 f

e-mail: marowski@simr.pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. PW


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.4 b

e-mail: robertzalewski@wp.pl

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.10

e-mail: piotr.przybylowicz@simr.pw.edu.pl