•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Inżynierii Produkcji / Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych / Zakład Organizacji Procesów Produkcyjnych / Kierownik