•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Chemiczny

Gmach Chemii
00-664 Warszawa
ul. Noakowskiego 3

Gmach Technologii Chemicznej
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Dziekan

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek


Gmach Chemii, pok. 162

e-mail: dziekan@ch.pw.edu.pl

Biuro Dziekana

Kierownik

mgr inż. Iwona Cieślowska-Glińska


Gmach Chemii, pok. 162

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7507, 5758
fax: 22 628 2741
e-mail: imcgl@ch.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Rozwoju

dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka


Gmach Chemii, pok. 162

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5766
e-mail: wiola@ch.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studiów i Studentów

dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska


Gmach Chemii, pok. 100

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7379, 7372
e-mail: ewazyga@ch.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski


Gmach Chemii, pok. 16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5631
e-mail: wuwu@ch.pw.edu.pl

Dziekanat

Kierownik

mgr inż. Gabriela Szczygieł


Gmach Chemii, pok. 1 i 100

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7372, 5734
tel. miejski: 022 629 57 14
fax: 022 628 27 41
e-mail: dziekanat@ch.pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Jadwiga Szuplewska


Gmach Chemii, pok. 321

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5797
fax: 22 628 27 41
e-mail: mszuplewska@ch.pw.edu.pl

Kierownik Administracyjny

mgr Krzysztof Strusiński


Gmach Technologii Chemicznej, pok. 6a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5823
fax: 022 628 27 41
e-mail: kstrusinski@ch.pw.edu.pl

Zastępca Kierownika Administracyjnego ds. Finansowych

mgr Jadwiga Szuplewska


Gmach Chemii, pok. 321

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5797
e-mail: mszuplewska@ch.pw.edu.pl

Samodzielne Stanowisko – Główny Specjalista ds. Inwestycyjnych

mgr Henryk Wyciślik


Gmach Chemii, pok. 51

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7107
fax: 022 628 27 41

Samodzielne Stanowisko ds. Naukowych

inż. Ewa Szczygieł


Gmach Chemii, pok. 1

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7574
e-mail: eszczygiel@ch.pw.edu.pl