•  

BIP PW / Skład osobowy / Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Gmach Główny
09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 17

e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl
www: www.pw.plock.pl

Dyrektor

prof. nzw. dr hab. inż. Renata Walczak

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 104

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 153
e-mail: Renata.Walczak@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektor ds. Studiów

dr Barbara Felic

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 105

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 263
e-mail: Barbara.Felic@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Studenckich

dr Marlena Piekut

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 105

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 263
e-mail: Marlena.Piekut@pw.edu.pl