•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne podległe Rektorowi

Zespół Kontroli Wewnętrznej

GMACH BIUROWY
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

Zastępca Kierownika

Krystyna Gołąb


Gmach Biurowy, kl. B, VI p.

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6359
tel. miejski: 22 628 59 35
e-mail: krystyna.golab@pw.edu.pl

Pracownicy Zespołu

Zdzisław Gazda

Starszy specjalista

Gmach Biurowy, kl. B, VI p.

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6359
tel. miejski: 22 628 59 35
e-mail: zdzislaw.gazda@pw.edu.pl

Maria Paszkowska

Starszy specjalista
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6359
tel. miejski: 22 628 59 35
e-mail: maria.paszkowska@pw.edu.pl

Agata Pepłowska

Specjalista

Gmach Biurowy, kl. B, VI p.

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6359
tel. miejski: 22 628 59 35
e-mail: agata.peplowska@pw.edu.pl