BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Ewidencji Studentów - Sekretariat Szkoły / Główny specjalista ds. kształcenia