•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Biuro Spraw Studenckich

ul. Noakowskiego 18/20
Gmach Biurowy, kl. A, II piętro
00-668 Warszawa

tel. 22 234 6403
fax. 22 628 60 04
e-mail: bss@pw.edu.pl
skype: bss_pw

Kierownik

mgr Ewa Kowalska


Gmach Biurowy, ul Noakowskiego 18/20, kl. A pok. 212

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6478
e-mail: e.kowalska@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Przemysław Brzuska


Gmach Biurowy, ul Noakowskiego 18/20, kl. A pok. 210

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6384
e-mail: p.brzuska@pw.edu.pl

Sekretariat Biura

mgr Natalia Mochtak

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Biurowy, ul Noakowskiego 18/20, kl. A pok. 210

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6403
e-mail: n.mochtak@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

Justyna Rowicka

Specjalista Administracyjny ds. finansowych

Gmach Biurowy, ul Noakowskiego 18/20, kl. A pok. 217

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6663
e-mail: j.rowicka@pw.edu.pl

Pracownicy Biura

mgr Renata Jaczewska

Specjalista administracyjny ds. finansowych

Gmach Biurowy, ul Noakowskiego 18/20, kl. A pok. 210

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6013
e-mail: r.jaczewska@pw.edu.pl

Ewa Reweda-Muranyi

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Biurowy, ul Noakowskiego 18/20, kl. A pok. 210

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6530
e-mail: e.reweda@pw.edu.pl

mgr Beata Trześniewska

Psycholog

Pokój: 215

tel. kom: 781 150 453

Obsługa administracyjna biura Samorządu Studentów

Krzysztof Baczewski

Referent ds. administracyjnych

Pokój 165, Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5011
fax: 22 622 9477
e-mail: k.baczewski@samorzad.pw.edu.pl

mgr Dorota Więckowska - Turek

Specjalista ds. administracyjnych

pok. 165 Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5010
fax: 022 622 94 77
e-mail: dorota.wieckowska@pw.edu.pl

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Aleksandra Duszyńska

Specjalista administracyjny ds. osób niepełnosprawnych

Gmach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, pok. 0.24

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315
tel. kom: 695910787
e-mail: a.duszynska@pw.edu.pl

Pracownicy Koliby Studenckiej

Caryńskie 1, 38-713 Lutowiska
tel.: 13 461 18 48

e-mail: info@koliba.pw.edu.pl

mgr Tomasz Jędrusiak

Kierownik schroniska

mgr Karolina Jędrusiak

Referent ds. administracyjnych