•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Biuro Karier

ul. Polna 50, pok. 501-507
00-644 Warszawa

tel. 22 234 6367
e-mail: biurokarier@pw.edu.pl

p.o. Kierownik

mgr Urszula Okulska-Deblessem


ul. Polna 50, pok. 603

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5733
e-mail: biurokarier@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika

Pracownicy Biura Karier

mgr Monika Majchrzyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367, 5803
e-mail: monika.majchrzyk@pw.edu.pl

Joanna Nawrot


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367, 5803
e-mail: joanna.nawrot@pw.edu.pl

mgr Ewa Kluczek-Woźniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367, 5803
e-mail: ewa.wozniak@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Skowrońska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367, 5803
e-mail: agnieszka.skowronska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Pilch

(na urlopie macierzyńskim)
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367, 5803
e-mail: katarzyna.pilch@pw.edu.pl

Natalia Lyons


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367
e-mail: natalia.lyons@pw.edu.pl

mgr Monika Rutkowska-Ryciak


Gmach Główny Filii PW w Płocku,
ul. Łukasiewicza 17, pok. 224

tel. miejski: (24) 367 21 40
tel. kom: 725 992 120
e-mail: Monika.Rutkowska@pw.edu.pl