•  

BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Regulaminy / Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej (załącznik do uchwały nr 301/XLVIII/2015 Senatu PW z dnia 20.05.2015)