•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Mechatroniki / Kierownik Obiektu, Pełnomocnik Dziekana ds. Administracyjno-Technicznych