•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Mechatroniki

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

GMACH MECHATRONIKI
02-525 Warszawa, ul. św. Andrzeja Boboli 8

Dyrektor

dr inż. Maciej Bodnicki


Gmach Mechatroniki, pok. 623

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8602
e-mail: m.bodnicki@mchtr.pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. Studiów

dr inż. Jakub Wierciak


Gmach Mechatroniki, pok. 612

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8324
fax: 22 234 86 01
e-mail: j.wierciak@mchtr.pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. Naukowych

dr hab. inż. Leszek Sałbut prof. nzw. PW


Gmach Mechatroniki, pok. 520

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8283
fax: 22 234 86 01
e-mail: l.salbut@mchtr.pw.edu.pl

Sekretariat

mgr Iwona Procakiewicz


Gmach Mechatroniki, pok. 623

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8602
fax: 22 234 86 01
e-mail: imif@mchtr.pw.edu.pl