•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Mechatroniki / Instytut Automatyki i Robotyki / Pracownicy instytutu / Profesorowie zwyczajni