•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Mechatroniki

Instytut Automatyki i Robotyki

Gmach Mechatroniki
02-525 Warszawa
ul. św. Andrzeja Boboli 8

Dyrektor

dr inż. Michał Syfert


Gmach Mechatroniki, pok. 254

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8555
tel. miejski: (22) 849 96 16

Sekretariat dyrektora

Elżbieta Boniecka


Gmach Mechatroniki, pok. 253

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8555
tel. miejski: 22 849 96 16
fax: 22 849 03 98
e-mail: iair@mchtr.pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. nauki

prof. dr hab. inż. Krzysztof Cieślicki


Gmach Mechatroniki, pok. 255

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8403
e-mail: cieslick@mchtr.pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. studiów

dr inż. Krzysztof Kukiełka


Gmach Mechatroniki, pok. 340

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8592
e-mail: k.kukielka@mchtr.pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

mgr Ilona Trendak


Gmach Mechatroniki, pok. 251

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8573
e-mail: i.trendak@mchtr.pw.edu.pl