•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Mechatroniki

Gmach Mechatroniki
02-525 Warszawa
ul. św. Andrzeja Boboli 8

Dziekan

prof. dr hab. Natalia Golnik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8589
fax: 22 849 99 36
e-mail: dziekan@mchtr.pw.edu.pl

Sekretariat dziekana

mgr Anna Poskrobko


Gmach Mechatroniki, pok. 121

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8338, 8589
fax: 22 849 99 36
e-mail: dziekan@mchtr.pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny


pok. 255

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8380
e-mail: jmk@mchtr.pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

e-mail: prodziekan.studenci@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Ksawery Szykiedans


pok. 124

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8456

Prodziekan ds. studiów

e-mail: prodziekan.studia@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Adam Styk


pok. 124

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8456

Kierownik studiów zaocznych i wieczorowych

Studium doktoranckie Mechatronika

Kierownik

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska


Gmach Mechatroniki pok. 142

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8139
e-mail: M.Jakubowska@mchtr.pw.edu.pl

Dział administracyjno-finansowy

Kierownik

mgr Monika Kustosz

Pełnomocnik kwestora

Gmach Mechatroniki, pok. 116

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8642
tel. miejski: 22 849 07 11
e-mail: M.Kustosz@mchtr.pw.edu.pl

Kierownik Obiektu, Pełnomocnik Dziekana ds. Administracyjno-Technicznych

Małgorzata Duchlińska


Gmach Mechatroniki, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8218
e-mail: m.duchlinska@mchtr.pw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. międzynarodowej wymiany studentów i studiów anglojęzycznych

dr inż. Daniel Janczak


Gmach Mechatroniki, pok. 147

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8306
e-mail: d.janczak@mchtr.pw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. sieci komputerowej

mgr inż. Radosław Gierwiało


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8505
e-mail: admin@mchtr.pw.edu.pl