•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa / Instytut Techniki Cieplnej / Pracownicy instytutu / Starsi wykładowcy