•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 21/25

tel. miejski: 22 234 5236
fax: 22 825 05 65
e-mail: dyr@itc.pw.edu.pl
www: www.itc.pw.edu.pl

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda


Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 413

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5281
e-mail: badyda@itc.pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. naukowych

dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW


Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 404

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5213
e-mail: bujalski@itc.pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW


Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 211a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5227
e-mail: dorota.chwieduk@itc.pw.edu.pl

Sekretariat

e-mail: dyr@itc.pw.edu.pl

Agnieszka Żmuda


Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 8

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5236
tel. miejski: 22 825 0565
fax: 22 825 0565
e-mail: agnieszka.zmuda@itc.pw.edu.pl

Dział Finansowy

Kierownik

mgr Elżbieta Pobóg-Pągowska

Pełnomocnik kwestora

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 111c

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5288
e-mail: epagow@itc.pw.edu.pl