•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Gmach Aerodynamiki
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
 
Gmach Lotniczy
al. Niepodległości 222
00-663 Warszawa

Gmach Nowy Lotniczy
al. Niepodległości 222
00-663 Warszawa

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Dziekan

e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Frączek


Gmach Lotniczy, pokój 125

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7354
e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych

dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW


Gmach Lotniczy, pok. 130

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1479
e-mail: prodziekan@meil.pw.edu.pl

Prodziekan ds. dydaktycznych

dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PW


Gmach Lotniczy, pok. 127

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 205
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5209

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6038
e-mail: prodziekan-dydaktyka@meil.pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Marta Poćwierz


Gmach Lotniczy, pok. 127

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6038
e-mail: prodziekan_studenci@meil.pw.edu.pl

Biuro Dziekana

Marzena Janusz


Gmach Lotniczy, pok.125

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7354
fax: 22 625 73 51
e-mail: mjanusz@meil.pw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Hibner


Gmach Lotniczy, pok. 125

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1402
fax: 22 625 73 51
e-mail: ahibner@meil.pw.edu.pl

Fundusze Strukturalne

mgr inż. Paulina Chrobocińska

Pełnomocnik Dziekana ds. Funduszy Strukturalnych

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 305e

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5170
tel. miejski: (22) 234 51 70
fax: 22 234 51 69
e-mail: pchrobocinska@meil.pw.edu.pl

Zamówienia publiczne

e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl

lic. Magdalena Sosińska

St. specjalista ds. obsługi zamówień publicznych

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 305G

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6633
fax: 22 234 66 32
e-mail: msosin@itc.pw.edu.pl

Agnieszka Kiersz

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 305G

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6633
fax: 22 234 66 32
e-mail: akiersz@meil.pw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. zamówień publicznych

mgr inż. Andrzej Bryła


Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7422
e-mail: bryan@itc.pw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. studiów zaocznych

prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 139

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7884
fax: 022 625 73 51
e-mail: zaoczne@meil.pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

lic. Genowefa Dorota Bąk


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 333

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7550, 5339
fax: 022 628 25 87
e-mail: dorota@meil.pw.edu.pl

Dziekanat

Kierownik

mgr Izabella Szulc


Gmach Lotniczy, pok. 128

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5779
fax: 22 625 7351
e-mail: iza.szulc@meil.pw.edu.pl

Pracownicy dziekanatu

lic. Monika Kośnik


Gmach Lotniczy, pok. 126

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5963
e-mail: monika.kosnik@meil.pw.edu.pl

inż. Agnieszka Matejek


Gmach Lotniczy, pok. 126

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5965
e-mail: agnieszka.matejek@meil.pw.edu.pl

mgr Krystyna Różycka


Gmach Lotniczy, pok. 128

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6145
fax: 22 625 73 51
e-mail: krozycka@meil.pw.edu.pl

mgr inż. Dorota Smukowska


Gmach Lotniczy, pok. 126

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5964
e-mail: dsmukowska@meil.pw.edu.pl

mgr Izabella Szulc


Gmach Lotniczy, pok. 128

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5779
fax: 22 625 73 51
e-mail: iza.szulc@meil.pw.edu.pl

mgr Agnieszka Zgorzałek


Gmach Lotniczy, pok. 126

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5966
e-mail: agaz@meil.pw.edu.pl

Studium doktoranckie

Kierownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk


Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 307a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5226
fax: 022 234 52 74
e-mail: ateod@itc.pw.edu.pl

Sekretariat studiów doktoranckich

mgr Justyna Misiejuk


Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5247
tel. miejski: 22 234 52 47
fax: 22 234 52 47
e-mail: jmisiejuk@itc.pw.edu.pl

Biblioteka wydziału

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pokój 10
tel. wew.: (22) 234 + wew. 5678
tel. wew.: (22) 234 + wew. 5255
e-mail: biblio@meil.pw.edu.pl

Kierownik

mgr Joanna Suska


e-mail: biblio@meil.pw.edu.pl

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 10

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5768
e-mail: jsuska@meil.pw.edu.pl

Pracownicy biblioteki

lic. Grażyna Gluzińska


e-mail: biblio@meil.pw.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5768
e-mail: ggluz@meil.pw.edu.pl

lic. Maria Pierewoj


e-mail: biblio@meil.pw.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5768
e-mail: mpie@meil.pw.edu.pl

mgr Dorota Witorzeńć


e-mail: biblio@meil.pw.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5768
e-mail: dwitorzenc@meil.pw.edu.pl