•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych / Pracownicy wydziału / Adiunkci