•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Inżynierii Materiałowej

Gmach Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa

Gmach Nowy Technologiczny
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa

Gmach Nowy Lotniczy
al. Niepodległości 222
00-663 Warszawa

Budynek „Bytnara”
ul. J. Bytnara 25
02-645 Warszawa

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera


e-mail: dziekan.wim@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. PW


e-mail: robert.sobiecki@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania

dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. PW


e-mail: dariusz.oleszak@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara, prof. PW


e-mail: waldemar.kaszuwara@pw.edu.pl

Biuro Dziekana

Sekcja Sekretariatu

Dorota Serafin


Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8729
tel. miejski: 22 849 99 29
fax: 22 234 85 14
e-mail: dorota.serafin@pw.edu.pl

Marta Zwolińska


Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8399
tel. miejski: 22 849 02 22
fax: 22 234 85 14
e-mail: marta.zwolinska@pw.edu.pl

Sekcja Dziekanatu

Iwona Gusta


Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8451
tel. miejski: 22 849 99 35
fax: 22 848 48 75
e-mail: dziekanat.wim@pw.edu.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

Tatiana Erenc-Sędziak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8735
e-mail: tatiana.erenc@pw.edu.pl

Agnieszka Rytel


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8794
e-mail: agnieszka.rytel@pw.edu.pl

Elżbieta Sałacińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8737
e-mail: elzbieta.salacinska@pw.edu.pl

Ewa Żelechowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8476
e-mail: ewa.zelechowska@pw.edu.pl

Studium doktoranckie

Kierownik

dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. PW


Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 211

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8792
fax: 22 234 85 14
e-mail: studiadoktoranckie.wim@pw.edu.pl

Biblioteka wydziału

Katarzyna Gutowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8301
e-mail: katarzyna.gutowska@pw.edu.pl

Milena Wojnarowska


Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 102

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8301
fax: 22 234 85 14
e-mail: milena.wojnarowska@pw.edu.pl

Dział Ekonomiczno-Administracyjny

Magdalena Grątkowska


Pełnomocnik Kwestora

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 201

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8733
e-mail: magdalena.gratkowska@pw.edu.pl

Magdalena Nowak


Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8440
e-mail: magdalena.nowak@pw.edu.pl

Marzena Roguska


Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 202

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8440
e-mail: marzena.roguska@pw.edu.pl

Ewa Fit


Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 216

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8440
e-mail: ewa.fit@pw.edu.pl

Wiesława Perczyńska


Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 216

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8440
e-mail: wieslawa.perczynska@pw.edu.pl

Wiesława Skomorowska


Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 202

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8440
e-mail: wieslawa.skomorowska@pw.edu.pl

Katarzyna Skarżycka


Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 216

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8440
e-mail: katarzyna.skarzycka@pw.edu.pl