•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska / Pracownicy wydziału

Adiunkci ze stopniem doktora habilitowanego

dr hab. inż. Paweł Falaciński


p. 339

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5334
e-mail: pawel.falacinski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maria Teresa Markiewicz


pok. 901

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5301
e-mail: maria.markiewicz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Adam Muszyński


pok. 412

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7885
e-mail: adam.muszynski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Agnieszka Pusz


pok. 25

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5708; 5417
e-mail: agnieszka.pusz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Joanna Stużewska-Krajewska


pok. 903

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5503
e-mail: joanna.struzewska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka


pok. 801

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5943
e-mail: atabernacka@life.pl

dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn


pok. 106 b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1414
e-mail: ferdinand.uilhoorn@pw.edu.pl

dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski


p. 218

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5155
e-mail: ryszard.zwierzchowski@pw.edu.pl