•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Fizyki

Gmach Fizyki
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Gmach Mechatroniki
02-525 Warszawa
ul. św. Andrzeja Boboli 8

Dziekan

Sekretariat dziekana

mgr Ewa Fedko


Gmach Fizyki, pok. 129

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7267
tel. miejski: 22 629 61 24
fax: 22 628 2171
e-mail: ewa.fedko@pw.edu.pl

Martyna Galanciak


Gmach Fizyki, pok. 129

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7267
tel. miejski: 22 629 61 24
fax: 22 628 21 71
e-mail: martyna.galanciak@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Wojciech Wróbel


Gmach Fizyki, pok. 14a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1556 lub 8405
fax: 22 628 21 71
e-mail: wojciech.wrobel@pw.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych

dr inż. Przemysław Duda


Gmach Fizyki, pok. 132B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1554
fax: 22 628 2171
e-mail: duda@if.pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania

dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska


Gmach Fizyki, pok. 130B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7660
fax: 22 628 2171
e-mail: kasia@if.pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Jerzy Antonowicz


Gmach Fizyki, pok. 130C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7660
fax: 22 628 2171
e-mail: jerzy.antonowicz@pw.edu.pl

Dziekanat

Kierownik

mgr Agata Celej-Brożyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7660
fax: 22 628 21 71
e-mail: dziekanat@if.pw.edu.pl

mgr Ewa Śliwińska


Gmach Fizyki, pok. 130

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7660
fax: 22 628 21 71
e-mail: dziekanat@if.pw.edu.pl

mgr Alicja Kwiatkowska


Gmach Fizyki, pok. 130

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7660
fax: 22 628 21 71
e-mail: dziekanat@if.pw.edu.pl

Główny Specjalista ds. Administracyjnych

mgr Monika Walczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5845
tel. miejski: 22 234 5845
e-mail: walczakm@if.pw.edu.pl

Studium doktoranckie

Kierownik

prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk


Gmach Fizyki, pok. 137

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5350
fax: 22 628 21 71
e-mail: garbar@if.pw.edu.pl

Biblioteka wydziału

mgr Ewa Stecko


Gmach Fizyki, pok. 227

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5444
fax: 22 628 21 71
e-mail: bibliot@if.pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Marzena Kobierecka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7258, 1555
e-mail: finanse@if.pw.edu.pl

Dział Obsługi Gmachu

Kierownik Gmachu

mgr Andrzej Belcarz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5519
tel. miejski: 22 234 5519
e-mail: belcarz@if.pw.edu.pl