•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Fizyki

Gmach Fizyki
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Gmach Mechatroniki
02-525 Warszawa
ul. św. Andrzeja Boboli 8

Dziekan

Sekretariat dziekana

mgr Ewa Fedko


Gmach Fizyki, pok. 129

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7267
tel. miejski: 22 629 61 24
fax: 22 628 2171
e-mail: dziekan@if.pw.edu.pl

Martyna Galanciak


Gmach Fizyki, pok. 129

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7267
tel. miejski: 22 629 61 24
fax: 22 628 21 71
e-mail: dziekan@if.pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk


Gmach Fizyki, pok. 135B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7977
fax: 22 628 21 71
e-mail: kolodz@if.pw.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych

dr inż. Przemysław Duda


Gmach Fizyki, pok. 132B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1554
fax: 22 628 2171
e-mail: duda@if.pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania

prof. dr hab. inż. Józef Dygas


Gmach Fizyki, pok. 130B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7660
fax: 22 628 2171
e-mail: jrdygas@if.pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Jerzy Antonowicz


Gmach Fizyki, pok. 130C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7660
fax: 22 628 2171
e-mail: antonowi@if.pw.edu.pl

Dziekanat

Kierownik

mgr Agata Celej-Brożyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7660
fax: 22 628 21 71
e-mail: dziekanat@if.pw.edu.pl

mgr Ewa Śliwińska


Gmach Fizyki, pok. 130

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7660
fax: 22 628 21 71
e-mail: dziekanat@if.pw.edu.pl

mgr Alicja Kwiatkowska


Gmach Fizyki, pok. 130

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7660
fax: 22 628 21 71
e-mail: dziekanat@if.pw.edu.pl

Studium doktoranckie

Kierownik

prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk


Gmach Fizyki, pok. 137

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5350
fax: 22 628 21 71
e-mail: garbar@if.pw.edu.pl

Biblioteka wydziału

mgr Ewa Stecko


Gmach Fizyki, pok. 227

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5444
fax: 22 628 21 71
e-mail: bibliot@if.pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

mgr Marzena Kobierecka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7258, 1555
e-mail: finanse@if.pw.edu.pl

Dział Obsługi Gmachu

Kierownik

mgr Andrzej Belcarz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5519
e-mail: belcarz@if.pw.edu.pl