•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Instytut Systemów Elektronicznych / Pracownicy instytutu