•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Instytut Systemów Elektronicznych

Pracownicy instytutu

Profesorowie Uczelni

dr hab. inż. Adam Abramowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7710
e-mail: a.abramowicz@ise.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7478
e-mail: k.kulpa@ise.pw.edu.pl

dr hab. inż. Mateusz Malanowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5588, 5007
e-mail: m.malanowski@elka.pw.edu.pl

dr hab. inż. Jacek Misiurewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5441
e-mail: J.Misiurewicz@ise.pw.edu.pl

dr hab. inż. Marek Nałęcz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7476
e-mail: m.nalecz@ise.pw.edu.pl

dr hab. inż. Jan Ogrodzki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7382
e-mail: jogr@ise.pw.edu.pl

dr hab. inż. Leszek Opalski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7989
e-mail: opalski@ise.pw.edu.pl

dr hab. inż. Grzegorz Pankanin


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7732, 5110
e-mail: g.pankanin@ise.pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Poźniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7954
e-mail: k.pozniak@ise.pw.edu.pl

dr hab. inż. Anatolij Płatonow


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7952
e-mail: plat@ise.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7986, 5360
e-mail: rrom@ise.pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Samczyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5588
e-mail: P.Samczynski@elka.pw.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Starecki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 3657
e-mail: t.starecki@ise.pw.edu.pl

Adiunkci

dr inż. Paweł Barmuta


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7877
e-mail: P.Barmuta@elka.pw.edu.pl

dr inż. Aleksander Burd


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7714
e-mail: burd@ise.pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Czuba


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5006
e-mail: k.czuba@ise.pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Gajo


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7480
e-mail: zbyg@ise.pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Gołofit


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7634
e-mail: k.golofit@ise.pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Jędrachowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5585
e-mail: j.jedrachowicz@ise.pw.edu.pl

dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5883
e-mail: kala@ise.pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Kasprowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7729, 7986
e-mail: g.kasprowicz@elka.pw.edu.pl

dr inż. Arkadiusz Lewandowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7877
e-mail: a.lewandowski@ise.pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Maślikowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7740

dr inż. Grzegorz Nieradka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5314
e-mail: g.nieradka@elka.pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Opalska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7384
e-mail: kasia@ise.pw.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Osuch


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7741
e-mail: t.osuch@elka.pw.edu.pl

dr inż. Edward Śliwa


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5212
e-mail: edek@ise.pw.edu.pl

dr inż. Mariusz Suchenek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7714
e-mail: m.suchenek@elka.pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Tarapata


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7820
e-mail: g.tarapata@ise.pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Wawrzyniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7738
e-mail: z.wawrzyniak@ise.pw.edu.pl

dr hab. inż. Jerzy Weremczuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7734, 7820
e-mail: jweremcz@elka.pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Wieczorek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7336
e-mail: pwieczor@elka.pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Wojeński


tel. kom: 7729
e-mail: a.wojenski@elka.pw.edu.pl

dr inż. Wojciech Zabołotny


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7717
e-mail: wzab@ise.pw.edu.pl

Asystenci badawczo-dydaktyczni

mgr inż. Marcin Kamil Bączyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7740
e-mail: M.K.Baczyk@elka.pw.edu.pl

mgr inż. Michał Bohdanowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7476
e-mail: M.Bohdanowicz@elka.pw.edu.pl

mgr inż. Jacek Gambrych


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7657
e-mail: J.Gambrych@stud.elka.pw.edu.pl

mgr inż. Damian Gromek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5588
e-mail: D.Gromek@elka.pw.edu.pl

dr inż. Rafał Krawczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7986
e-mail: R.Krawczyk@stud.elka.pw.edu.pl

dr inż. Maciej Linczuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7986
e-mail: m.linczuk@elka.pw.edu.pl

dr inż. Gustaw Mazurek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7657

dr inż. Marek Rupniewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7476
e-mail: M.Rupniewski@ise.pw.edu.pl

dr inż. Rafał Rytel-Andrianik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7657
e-mail: r.rytel@elka.pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Urbański


e-mail: murbans2@mion.elka.pw.edu.pl

Asystenci badawczy

mgr inż. Jędrzej Drozdowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7736
e-mail: j.drozdowicz@stud.elka.pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Krysik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7740
e-mail: pkrysik@stud.elka.pw.edu.pl

Starsi wykładowcy

dr inż. Jacek Dusza


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7738
e-mail: j.dusza@ise.pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Radtke


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7714
e-mail: m.radtke@ise.pw.edu.pl

mgr inż. Jacek Sochoń


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7738
e-mail: jsoch@ise.pw.edu.pl

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr inż. Elżbieta Fistek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7663,7831
e-mail: gf@ise.pw.edu.pl

mgr inż. Artur Gromek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7478
e-mail: a.gromek@elka.pw.edu.pl

mgr inż. Sławomir Lada


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5881
e-mail: slada@ise.pw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Grzegorz Oroń


tel. wew.: (22) 234 + wew: 3671
e-mail: g.oron@elka.pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Owczarek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7634
e-mail: t.owczarek@elka.pw.edu.pl

inż. Krzysztof Smaga


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7623
e-mail: k.smaga@elka.pw.edu.pl

Kazimierz Skrzydelski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5489
e-mail: gsk@ise.pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

mgr Małgorzata Frelek-Drobny


tel. wew.: (22) 234 + wew: 3659
e-mail: M.Frelek@elka.pw.edu.pl

lic. Katarzyna Gorzelańczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7334, 7410
e-mail: k.gorzelanczyk@ise.pw.edu.pl

mgr Jowita Gozdek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5110
e-mail: J.Gozdek@elka.pw.edu.pl

Patrycja Hojczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7744
tel. miejski: 22 825 37 09
e-mail: p.hojczyk@ise.pw.edu.pl

Barbara Kozielewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7730, 7875
e-mail: b.kozielewska@ise.pw.edu.pl

mgr inż. Marta Malik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7831

mgr Agnieszka Skalska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7334, 7410
e-mail: a.skalska@ise.pw.edu.pl

mgr Danuta Sobczak-Bartosiewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5110
e-mail: dbartosiewicz@ise.pw.edu.pl

mgr Honorata Środek-Kurowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7334, 7410
e-mail: h.kurowska@ise.pw.edu.pl

Krzysztof Szewczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7256
e-mail: k.szewczyk@ise.pw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Żbikowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7875
e-mail: a.zbikowska@elka.pw.edu.pl