•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

GMACH ELEKTRONIKI
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 15/19

Dyrektor

dr hab. inż. Tomasz Starecki


pok. 268, 217

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3657, 7744
fax: 022 825 23 00
e-mail: T.Starecki@ise.pw.edu.pl

Sekretariat

Patrycja Hojczyk


Gmach Elektroniki, pok. 217

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7744
fax: +48 22 234 2300
e-mail: ise@ise.pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr inż. Krzysztof Czuba


pok. 217, 256

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5110, 5006
fax: 022 825 23 00
e-mail: K.Czuba@ise.pw.edu.pl

Sekretariat naukowy

mgr Danuta Sobczak-Bartosiewicz


Gmach Elektroniki, pok. 217

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5110
e-mail: d.bartosiewicz@elka.pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds Dydaktycznych

dr inż. Piotr Z. Wieczorek


pok. 221, 259

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7730, 7336
fax: +48 22 825 2300
e-mail: P.Z.Wieczorek@elka.pw.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny

Barbara Kozielewska


Gmach Elektroniki, pok. 221

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7730, 7875
e-mail: b.kozielewska@ise.pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

Katarzyna Gorzelańczyk


Gmach Elektroniki, pok. 222

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7334, 7410
fax: 22 825 23 00
e-mail: k.gorzelanczyk@elka.pw.edu.pl