•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Gmach Elektroniki
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 15/19

e-mail: ir@ire.pw.edu.pl
www: www.ire.pw.edu.pl

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki


Gmach Elektroniki, pok. 422

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7233
tel. miejski: 22 825 39 29
fax: 22 825 37 69
e-mail: w.winiecki@ire.pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn


Gmach Elektroniki, pok. 426

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5367
tel. miejski: 22 234 53 67
fax: 22 825 52 48
e-mail: e.jaszczyszyn@ire.pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

doc. dr inż. Jacek Cichocki


Gmach Elektroniki, pok. 424

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7829, 7635
tel. miejski: +48 22 825 5248
fax: 022 825 52 48
e-mail: J.Cichocki@ire.pw.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych i Finansowych

dr inż. Piotr Brzeski


Gmach Elektroniki, pok. 422

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7742
e-mail: P.Brzeski@ire.pw.edu.pl

Sekretariat ogólny

Anna Tratkiewicz


Gmach Elektroniki, pok. 422

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7233
tel. miejski: 022 825 39 29
fax: 022 825 37 69
e-mail: a.tratkiewicz@ire.pw.edu.pl

Anna Smenda


Gmach Elektroniki, pok. 422

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7742
tel. miejski: +48 22 825 3929
fax: +48 22 825 3769
e-mail: A.Smenda@ire.pw.edu.pl

Sekretariat naukowy

Anna Noińska


Gmach Elektroniki, pok. 426

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5367
tel. miejski: 22 234 53 67
fax: 22 825 5248
e-mail: a.noinska@ire.pw.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny

Izabela Dudek


Gmach Elektroniki, pok. 424

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7829
tel. miejski: 22 825 5248
fax: 22 825 5248
e-mail: i.dudek@ire.pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

Janina Nowak


Gmach Elektroniki, pok. 420

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7645
e-mail: j.nowak@ire.pw.edu.pl