•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Informatyki

Gmach Elektroniki
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 15/19

Dyrektor

dr hab. inż. Jarosław Arabas


Gmach Elektroniki

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7432
fax: +48 22 234 6091
e-mail: J.Arabas@ii.pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz


Gmach Elektroniki

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7432
fax: +48 22 234 6091
e-mail: m.muraszkiewicz@ii.pw.edu.pl

Sekretariat Ogólny

Bożenna Skalska


Gmach Elektroniki, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7432
tel. miejski: 22 234 7432
fax: (22) 234 + wew. 6091
e-mail: b.skalska@ii.pw.edu.pl

Ewa Sztyber


Gmach Elektroniki, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7432
tel. miejski: (22) 234 7432
fax: (22) 234 + wew. 6091
e-mail: e.sztyber@ii.pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

mgr inż. Rajmund Kożuszek


Gmach Elektroniki

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 + wew: 7853
tel. miejski: +48 22 234 7853
fax: fax: +48 22 234 6091
e-mail: R.Kozuszek@ii.pw.edu.pl

Sekretariat Dydaktyczny

Wiesława Duszyńska


Gmach Elektroniki, pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7853
fax: 22 234 6091
e-mail: w.duszynska@ii.pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Joanna Konczak


Gmach Elektroniki, pok. 142

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7664
tel. miejski: 22 825 58 18
fax: 22 825 58 18
e-mail: j.konczak@ii.pw.edu.pl

Profesorowie Zwyczajni

prof. dr hab. inż. Jan Mulawka


Gmach Elektroniki, pok. 25

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5319
e-mail: J.Mulawka@ii.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński


Gmach Elektroniki, pok. 304

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7731
e-mail: H.Rybinski@ii.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski


Gmach Elektroniki

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7915
e-mail: j.sosnowski@ii.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita


Gmach Elektroniki, pok. 322

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7753
e-mail: p.rokita@ii.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz


Gmach Elektroniki, 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7701
e-mail: m.kryszkiewicz@ii.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz


Gmach Elektroniki

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7432
fax: +48 22 234 6091
e-mail: m.muraszkiewicz@ii.pw.edu.pl

Profesorowie Nadzwyczajni

dr hab. inż. Jarosław Arabas


Gmach Elektroniki, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7432
e-mail: j.arabas@ii.pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Gawrysiak


Gmach Elektroniki, pok. 317

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7098
e-mail: p.gawrysiak@ii.pw.edu.pl

prof. dr hab. Zbigniew Raś


Gmach Elektroniki, pok. 317

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7098
e-mail: z.ras@ii.pw.edu.pl

Docenci

dr inż. Roman Podraza


Gmach Elektroniki, pok. 206A 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7995
e-mail: r.podraza@ii.pw.edu.pl

Adiunkci

dr inż. Piotr Andruszkiewicz


Gmach Elektroniki, pok. 304

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7148
e-mail: a.andruszkiewicz@ii.pw.edu.pl

dr inż. Robert Bembenik


Gmach Elektroniki, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7715
e-mail: r.bembenik@ii.pw.edu.pl

dr inż. Rafał Biedrzycki


Gmach Elektroniki, 24

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7822
e-mail: rbiedrzy@elka.pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Blinowski


Gmach Elektroniki, pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7184
e-mail: g.blinowski@ii.pw.edu.pl

dr hab. inż. Ilona Bluemke


Gmach Elektroniki, pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7184
e-mail: i.bluemke@ii.pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Cabaj


Gmach Elektroniki, pok. 313

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7711
e-mail: k.cabaj@ii.pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Chrząszcz


Gmach Elektroniki, pok. 310

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5562
e-mail: j.chrzaszcz@ii.pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Chudziak


Gmach Elektroniki, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7825
e-mail: j.chudziak@ii.pw.edu.pl

dr inż. Paweł Cichosz


Gmach Elektroniki, pok. 24

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7822
e-mail: P.Cichosz@ii.pw.edu.pl

dr inż. Konrad Ciecierski


Gmach Elektroniki, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7715
e-mail: k.ciecierski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Dąbała


Gmach Elektroniki, pok. 308

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5413
e-mail: l.dabala@ii.pw.edu.pl

dr inż. Wiktor Daszczuk


Gmach Elektroniki, pok. 319

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7812
e-mail: w.daszczuk@ii.pw.edu.pl

dr inż. Anna Derezińska


Gmach Elektroniki, pok. 321

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7953
e-mail: a.derezinska@ii.pw.edu.pl

dr inż. Henryk Dobrowolski


Gmach Elektroniki, pok. 415A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7650
e-mail: h.dobrowolski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Gambin


Gmach Elektroniki, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7715
e-mail: t.gambin@ii.pw.edu.pl

dr Jacek Komorowski


Gmach Elektroniki, pok. 415A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7650
e-mail: j.komorowski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Kamil Kompa


Gmach Elektroniki, pok. 308

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7541
e-mail: k.kompa@ii.pw.edu.pl

dr inż. Jakub Koperwas


Gmach Elektroniki, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7825
e-mail: j.koperwas@ii.pw.edu.pl

dr inż. Stanisław Kozdrowski


Gmach Elektroniki, pok. 26

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7862
e-mail: s.kozdrowski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Marek Kozłowski


Gmach Elektroniki, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7715
e-mail: m.kozlowski@ii.pw.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Martyn


Gmach Elektroniki, pok. 312

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5031
e-mail: t.martyn@ii.pw.edu.pl

dr hab. inż. Robert Nowak


Gmach Elektroniki, pok. 22,23

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7718
e-mail: R.Nowak@ii.pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Protaziuk


Gmach Elektroniki, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7715
e-mail: g.protaziuk@ii.pw.edu.pl

dr inż. Jacek Raczkowski


Gmach Elektroniki, pok. 311

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5562
e-mail: j.raczkowski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Michał Rudowski


Gmach Elektroniki, pok. 321A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7063
e-mail: m.rudowski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Dominik Ryżko


Gmach Elektroniki, pok. 317

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7098
e-mail: d.ryzko@ii.pw.edu.pl

dr inż. Janusz Rzeszut


Gmach Elektroniki, pok. 311

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5562
e-mail: j.rzeszut@ii.pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Skonieczny


 Gmach Elektroniki, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7825
e-mail: l.skonieczny@ii.pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Trzciński


Gmach Elektroniki, pok. 415A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7650
e-mail: T.Trzcinski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Dariusz Turlej


Gmach Elektroniki, pok. 206A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7995
e-mail: d.turlej@ii.pw.edu.pl

dr inż. Bartłomiej Twardowski


Gmach Elektroniki, pok. 25

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5319
e-mail: b.twardowski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Piotr Wąsiewicz


Gmach Elektroniki, pok. 22

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7718
e-mail: P.Wasiewicz@ii.pw.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Wawrzyński


Gmach Elektroniki, pok. 22

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7120
e-mail: p.wawrzynski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Jacek Wytrębowicz


Gmach Elektroniki, pok. 319

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7650
e-mail: j.wytrebowicz@ii.pw.edu.pl

dr inż. Paweł Zawistowski


Gmach Elektroniki, pok. 22

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7718
e-mail: p.zawistowski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Kamil Żbikowski


Gamach Elektroniki, pok. 302

e-mail: k.zbikowski@ii.pw.edu.pl

Asystenci

dr inż. Piotr Gawkowski


Gmach Elektroniki, pok. 313

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7711
e-mail: p.gawkowski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Konrad Grochowski


Gmach Elektroniki, pok. 313

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7711
e-mail: k.grochowski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Wiktor Kuśmirek


Gmach Elektroniki, pok. 25

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5319
e-mail: w.kusmirek@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Witold Oleszkiewicz


Gmach Elektroniki, pok. 25

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5319
e-mail: W.Oleszkiewicz@ii.pw.edu.pl

Starsi Wykładowcy

mgr inż. Krzysztof Chabko


Gmach Elektroniki, pok. 309

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7810
e-mail: k.chabko@ii.pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Ciemski


Gmach Elektroniki, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7825
e-mail: a.ciemski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Waldemar Grabski


Gmach Elektroniki, pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7812
e-mail: w.grabski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Gracki


Gmach Elektroniki, pok. 312

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5031
e-mail: k.gracki@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Henryk Kowalski


Gmach Elektroniki, pok. 308

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7541
e-mail: h.kowalski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Rajmund Kożuszek


Gmach Elektroniki, pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7541
e-mail: r.kozuszek@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Mazur


Gmach Elektroniki, pok. 310

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5562
e-mail: g.mazur@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Julian Myrcha


Gmach Elektroniki, pok. 308

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5413
e-mail: j.myrcha@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Parewicz


Gmach Elektroniki, pok. 321B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7149
e-mail: p.parewicz@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Marek Pawłowski


Gmach Elektroniki, pok. 415

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7811
e-mail: m.pawlowski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Radziszewski


Gmach Elektroniki, pok. 309

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7810
e-mail: p.radziszewski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Salata


Gmach Elektroniki, pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7701
e-mail: p.salata@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Zbigniew Szymański


Gmach Elektroniki, pok. 415

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7811
e-mail: m.pawlowski@ii.pw.edu.pl

Pracownicy Biblioteki

mgr Krystyna Sosnowska


Gmach Elektroniki, pok. 135

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7304
e-mail: k.sosnowska@ii.pw.edu.pl

Pracownicy Inżynieryjno - Techniczni

mgr inż. Rafał Bajorek


Gmach Elektroniki, pok. 140A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5318
e-mail: r.bajorek@ii.pw.edu.pl

inż. Mariola Jamiołkowska


Gmach Elektroniki, pok. 140A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5318
e-mail: m.jamiolkowska@ii.pw.edu.pl

Grzegorz Przyłuski


Gmach Elektroniki, pok. 9

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5456
e-mail: g.przyluski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Smażyński


Gmach Elektroniki, pok. 140

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7728
e-mail: p.smazynski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Stępień


Gmach Elektroniki, pok. 9

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5465
e-mail: a.stepien@ii.pw.edu.pl

Pracownicy Administracyjno - Ekonomiczni

Wiesława Duszyńska


Gmach Elektroniki, pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7853
e-mail: w.duszynska@ii.pw.edu.pl

mgr Anna Filipowska-Chlebek


Gmach Elektroniki, pok. 142

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7664
tel. miejski: 22 825 58 18
fax: 22 825 58 18
e-mail: a.filipowska-chlebek@ii.pw.edu.pl

mgr Joanna Konczak


Gmach Elektroniki, pok. 142

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7664
tel. miejski: 22 825 58 18
fax: 22 825 58 18
e-mail: j.konczak@ii.pw.edu.pl

mgr Dorota Pych


Gmach Elektroniki, pok. 134

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7074
e-mail: D.Pych@ii.pw.edu.pl

Bożenna Skalska


Gmach Elektroniki, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7432
e-mail: b.skalska@ii.pw.edu.pl

Ewa Sztyber


Gmach Elektroniki, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7432
e-mail: e.sztyber@ii.pw.edu.pl