•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Gmach Elektroniki
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 15/19

Dyrektor

prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak


Gmach Elektroniki, pok. 523

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 6190
e-mail: W.Ogryczak@ia.pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. naukowych

dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. PW


Gmach Elektroniki, pok. 563

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 7124
e-mail: M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl

Sekretariat Dyrektora

mgr inż. Elżbieta Matyjasiak


Gmach Elektroniki, pok. 521

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 7397
tel. miejski: 22 825 0995
fax: 22 825 3719
e-mail: e.matyjasiak@ia.pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

doc. dr inż. Tomasz Traczyk


Gmach Elektroniki, pok. 518

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 7750
fax: 22 825 37 19
e-mail: t.traczyk@ia.pw.edu.pl

Sekretariat Dydaktyczny

lic. Alicja Trojanowska


Gmach Elektroniki, pok. 518

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 7750
e-mail: a.trojanowska@ia.pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Dorota Podniesińska


Gmach Elektroniki, pok. 526 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 6096
fax: 22 825 37 19
e-mail: d.podniesinska@elka.pw.edu.pl