•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Administracji i Nauk Społecznych / Pracownicy Wydziału / Pracownicy działu finansowego