•  

BIP PW / Skład osobowy / Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Gmach Główny
09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 17

Dziekan

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński

ul. Łukasiewicza 17, pok. 117

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 135
tel. miejski: (24) 262 62 54
fax: 225
e-mail: prorektor.plock@pw.edu.pl

Sekretariat dziekana

mgr Agnieszka Olszewska

ul. Łukasiewicza 17, pok. 117

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 135
tel. miejski: (24) 262 62 54
fax: 225
e-mail: agnieszka.olszewska@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Ogólnych

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Marciniak

ul. Łukasiewicza 17, pok. 114

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 134, 101
fax: (24) 262 64 91
e-mail: andrzej.marciniak@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studiów

dr inż. Włodzimierz Koper

ul. Łukasiewicza 17, pok. 214

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 174, 154
tel. miejski: (24) 262 74 94
fax: (24) 262 74 94
e-mail: wlodzimierz.koper@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Cezary Wiśniewski

ul. Łukasiewicza 17, pok. 213

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 152, 151
tel. miejski: (24) 262 74 94
fax: (24) 262 74 94
e-mail: cezary.wisniewski@pw.edu.pl