•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Zarządzania / Zakład Rozwoju Strategicznego Organizacji / Pracownicy Zakładu Rozwoju Strategicznego Organizacji