•  

BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Samorząd Studentów / Rada Kół Naukowych / Wiceprzewodniczący ds. Puli na Eksperymenty Naukowe