•  

BIP PW / Skład osobowy / Obiekty / Domy studenckie

Dom Studencki "Żaczek"

02-507 Warszawa
ul. Wołoska 141A
portiernia tel. 22 234 89 00

Kierownik

inż. Krzysztof Konopacki


DS Żaczek, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8888, 8606
tel. miejski: 22 845 4789; 22 845 3423
fax: 22 845 3192
e-mail: k.konopacki@zaczek.pw.edu.pl

Sekretariat

Referat Meldunkowy/Pełnomocnik Kwestora

Hanna Dołecka


DS Żaczek, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8888, 8606
tel. miejski: 22 845 4789; 22 845 3423
fax: 22 845 3192
e-mail: h.dolecka@zaczek.pw.edu.pl

Kwaterunek

Małgorzata Pawłow


DS Żaczek, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8888, 8606
tel. miejski: 22 845 4789; 22 845 3423
fax: 22 845 3192
e-mail: m.pawlow@zaczek.pw.edu.pl

Pracownicy Domu Studenckiego

Halina Babczonek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989, 8998

Monika Dutkiewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989, 8998

Jowita Jagodzińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8888, 8606
tel. miejski: 22 845 4789; 22 845 3423

Janusz Milewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8900
tel. miejski: 22 646 56 82

Ewa Mościcka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989, 8998

Beata Rokicka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989, 8998

Hanna Sadoch


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989, 8998

Robert Sellin


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989, 8998
tel. miejski: 22 646 56 84

Dariusz Skorupiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989, 8998
tel. miejski: 22 646 56 84

Adam Staśczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8900
tel. miejski: 22 646 56 82

Andrzej Szeląg


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8900
tel. miejski: 22 646 56 82

Wiesława Wacławik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 646 56 82
tel. kom: 8900

Danuta Wielgomas


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8900
tel. miejski: 22 646 56 82

Elżbieta Łubik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989, 8998

Teresa Łubik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989, 8998