•  

BIP PW / Skład osobowy / Obiekty / Domy studenckie

Dom Studencki "Riviera"

00-631 Warszawa
ul. Waryńskiego 12
portiernia tel. w. 9883

p.o. Kierownik

mgr inż. Jacek Cieloch


DS „Riviera”, pok. 7

tel. wew.: (22) 234 + wew: 9881
tel. miejski: 22 825 25 97
fax: 22 234 98 82
e-mail: jacek.cieloch@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

Dawid Cieśla


DS „Riviera”, pok. 7

tel. wew.: (22) 234 + wew: 9881
tel. miejski: 22 825 25 97
fax: 22 234 98 82
e-mail: dawid.ciesla@pw.edu.pl

Pracownicy Administracyjni

Karolina Ruszkowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9881
tel. miejski: 22 825 25 97
e-mail: karolina.ruszkowska@pw.edu.pl

Pracownicy Obsługi

Witold Kulesza


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9872

Rafał Nowicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9876

Marek Szymaniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9872

Jolanta Wójcikowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9877

Pracownicy Portierni

Maria Hausz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9883

Robert Pasek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9883

Dorota Puchalska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9883

Włodzimierz Sawicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9883

Dariusz Walicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9883

Zygmunt Zreda


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9883