•  

BIP PW / Skład osobowy / Obiekty / Domy studenckie

Dom Studencki "Pineska", "Tulipan"

02-036 Warszawa
ul. Uniwersytecka 5

02-042 Warszawa
ul. Mochnackiego 8
(wejście od ul. Uniwersyteckiej 5)
portiernia tel. w. 4300

Kierownik

mgr inż. Krzysztof Wilczyński


DS „Muszelka” (pok. administracji)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4470
tel. miejski: 22 822 06 96
fax: 22 822 71 14
e-mail: k.wilczynski@ds.pw.edu.pl

Zastępca Kierownika, Pełnomocnik Kwestora

mgr Dorota Sobol


 DS „Tulipan” (pok. administracji)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4201
tel. miejski: 22 822 04 22
e-mail: d.sobol@ds.pw.edi.pl

Pracownicy Administracyjni

mgr Dorota Sobol


 DS „Tulipan” (pok. administracji)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4201
tel. miejski: 22 822 04 22
e-mail: d.sobol@ds.pw.edi.pl

Edyta Wojciechowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4201
tel. miejski: 22 822 04 22
e-mail: edyta.wojciechowska@ds.pw.edu.pl

Pracownicy Obsługi

Barbara Gizińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4391

Ewa Kurkus


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4300

Jadwiga Prokurat


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4300

Iwona Składanek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4391

Apolonia Sobol


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4300

Barbara Szymaniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4300

Henryka Wójcik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4300

Jerzy Wójcik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4301