•  

BIP PW / Skład osobowy / Obiekty / Domy studenckie

Dom Studencki "Muszelka", "Bratniak"

02-031 Warszawa
ul. Grójecka 39

02-042 Warszawa
ul. Mochnackiego 12

Kierownik

mgr inż. Krzysztof Wilczyński


DS „Muszelka” (pok. administracji)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4470
tel. miejski: 22 822 06 96
fax: 22 822 71 14
e-mail: k.wilczynski@ds.pw.edu.pl

Zastępca Kierownika, Pełnomocnik Kwestora

mgr Dorota Sobol


DS „Tulipan” (pok. administracji)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4201
tel. miejski: 22 822 04 22
fax: 22 822 04 22
e-mail: d.sobol@ds.pw.edu.pl

Pracownicy Administracyjni

mgr inż. Krzysztof Wilczyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4470
tel. miejski: 22 822 06 96
e-mail: k.wilczynski@ds.pw.edu.pl

mgr Justyna Andrzejkiewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4470
tel. miejski: 22 822 06 96
e-mail: j.andrzejkiewicz@ds.pw.edu.pl

mgr Jarosław Sobol


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4470
tel. miejski: 22 822 06 96
e-mail: j.sobol@ds.pw.edu.pl

Pracownicy Obsługi

Jadwiga Banaszek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4629

Małgorzata Barnett


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4629

Marlena Brzeszczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4100

Agnieszka Górzyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4100

Joanna Krawczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4629

Celina Szlędak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4100

Franciszek Wąsowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4629

Regina Wójcik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 46 29