•  

BIP PW / Skład osobowy / Obiekty / Domy studenckie

Dom Studencki "Mikrus"

00-631 Warszawa
ul. Waryńskiego 10
portiernia tel. w. 9863

Kierownik

mgr inż. Jacek Cieloch


DS „Riviera”, pok. 7

tel. wew.: (22) 234 + wew: 9881
tel. miejski: 22 825 25 97
fax: 22 234 98 82
e-mail: jacek.cieloch@pw.edu.pl

Pracownicy Administracyjni

Anna Jaroś


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9861
fax: 22 825 10 99
e-mail: anna.jaros@pw.edu.pl

Dorota Kopcik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9862

Pracownicy Obsługi

Marcin Kos


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9855

Włodzimierz Rumiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9865

Krzysztof Witkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9865

Pracownicy Portierni

Aneta Jarka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9863

Grażyna Nowacka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9863

Barbara Pytel


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9863

Małgorzata Terlecka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9863

Małgorzata Wojewódzka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9863