•  

BIP PW / Skład osobowy / Obiekty / Domy studenckie

Dom Studencki "Babilon"

02-321 Warszawa
ul. Kopińska 12/16

tel. miejski: 022 822 48 25
tel. wew.: 4000

Kierownik

mgr Rafał Byczot


DS „Babilon”, pok. 129

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4101
tel. miejski: 22 823 37 75
fax: 22 234 75 62
e-mail: rafal.byczot@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

Dorota Sokołowska


DS „Babilon”, pok. 129

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4101, 4001
tel. miejski: 022 823 37 75
fax: 022 668 75 62
e-mail: dorota.sokolowska@ds.pw.edu.pl

Starszy Referent

Agnieszka Skrobisz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4101
e-mail: agnieszka.skrobisz@ds.pw.edu.pl

Kwaterunek

DS "Babilon" pok. 230

mgr Kinga Luzar


DS „Babilon”, pok. 230

tel. miejski: 022 234 40 03, 022 823 28 36
fax: 022 234 40 03
e-mail: kinga.luzar@ds.pw.edu.pl

Agnieszka Paluch


DS „Babilon”, pok. 230

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4002
tel. miejski: 022 823 28 36

Ewa Stawiarska


DS „Babilon”, pok. 230

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4003
tel. miejski: 022 823 28 36

Pracownicy Obsługi

Barbara Biardzka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4000

Marek Bojanko


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4006

Janina Dutkiewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4002

Jolanta John


tel. wew.: (22) 234 + wew: 3068

Elżbieta Kacprzak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4002

Edward Kopczyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4495

Bożena Kuźmicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4023

Robert Kuźmicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4000

Izabela Pękul


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4000

Jan Ruzicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4008

Elżbieta Sikorska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 3068

Marek Surdel


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4000

Mirosław Tarary


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4000

Barbara Zgutka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 3068