•  

BIP PW / Skład osobowy / Obiekty / Domy studenckie

Dom Studencki "Akademik"

02-038 Warszawa
ul. Akademicka 5

tel. miejski: 022 668 77 24
tel. wew.: 4477
e-mail: akademik@ds.pw.edu.pl

Kierownik

mgr Tadeusz Wróblewski


DS „Akademik”, pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4401
tel. miejski: 022 822 25 23, 022 234 80 13
fax: 022 822 07 67
e-mail: tadeuszw@ds.pw.edu.pl

Zastępca Kierownika, Pełnomocnik Kwestora

Barbara Bazylczyk


DS „Akademik”, pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4426
tel. miejski: 022 822 25 23
e-mail: barbarab@ds.pw.edu.pl

Kwaterunek

Monika Dynak


pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4417
e-mail: monika.dynak@ds.pw.edu.pl

Hanna Piekutowska


pok. 771

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4729

Alicja Szczepańska


pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4416
tel. miejski: 022 822 25 23
e-mail: asa@ds.pw.edu.pl

Nina Szulc


pok. 403

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4671

Pracownicy Obsługi

Tadeusz Senator


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4405

Zbigniew Antoniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4472

Sławomir Białkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4473

Beata Bielska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4477

Władysław Dzierżanowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4473

Elżbieta Grzelak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4674

Tomasz Guzek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4405

Jarosław Kisielewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4674

Jan Kopeć


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4472

Eugeniusz Korytkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4405

Jolanta Krawczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4477

Marianna Kumosińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4729

Wojciech Machul


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4674

Zofia Miros


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4673

Wojciech Pieczychlebek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4477

Grażyna Pierzchała


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4674

Henryk Prokurat


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4472

Teresa Świątkowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4477

Jolanta Szczęsna


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4477

Mieczysław Zabłocki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4416
tel. miejski: 022 822 25 23