•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki zewnętrzne

Zespół Rzeczników Patentowych przy Politechnice Warszawskiej S.C.

GMACH AERODYNAMIKI

00-663 Warszawa, al. Niepodległości 222

Sekretariat

e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

Maria Kunach


Gmach Aerodynamiki, kl. A, lok. 20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6460, 6450, 6440, 5830
tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

Pracownicy Zespołu Rzecznicy Patentowi

mgr inż. Joanna Bocheńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6460
tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

mgr inż. Paweł Kuciński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6450
tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

mgr inż. Krystyna Lewińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6450
tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

dr inż. Grażyna Padée


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6460
tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

mgr inż. Jerzy Woźnicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6440
tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

Pracownicy Administracyjno - Ekonomiczni

Beata Janiszewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6460
tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl