•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki pozawydziałowe i międzywydziałowe

Ośrodek Kształcenia na Odległość PW - OKNO PW

GMACH GŁÓWNY
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1

inzynierskie@okno.pw.edu.pl
magisterskie@okno.pw.edu.pl
podyplomowe@okno.pw.edu.pl

fax: 022 234 50 04
e-mail: pomoc@okno.pw.edu.pl
www: www.okno.pw.edu.pl

Dyrektor

doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska


Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5784
e-mail: epiwowar@okno.pw.edu.pl

Pracownicy Ośrodka

lic. Bożena Dybicz

Studia Magisterskie
Studia Podyplomowe

Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5785
e-mail: bdybicz@okno.pw.edu.pl

mgr inż. Marcin Godziemba-Maliszewski

Dział IT

Gmach Główny, pok 324A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5176
e-mail: m.maliszewski@okno.pw.edu.pl

mgr Elżbieta Latos

Studia Inżynierskie

Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7770
e-mail: elatos@okno.pw.edu.pl

mgr Izabela Maleńczyk

Informacja i marketing

Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5784
e-mail: imalenczyk@okno.pw.edu.pl

Katarzyna Pomaska

Sekretariat

Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5785
e-mail: pomaskak@okno.pw.edu.pl

inż. Tomasz Radwański

Dział IT

Gmach Główny, pok. 324A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5176
e-mail: t.radwanski@okno.pw.edu.pl

Radosław Sobieraj

Dział IT

Gmach Główny, pok. 324A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5176
e-mail: r.sobieraj@okno.pw.edu.pl

mgr Agata Sroczyńska

Księgowość
Projekty Unijne

Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6135
e-mail: asroczynska@okno.pw.edu.pl

Rada Programowa

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, w.dabrowski@ee.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas, bgalwas@okno.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski, sto@iem.pw.edu.pl
prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Putz, bputz@okno.pw.edu.pl
prof. dr hab. Remigiusz Rak, rakrem@iem.pw.edu.pl